KONTINGENTOPKRÆVNING

Beløb: 1.500 kr.

Gebyr ved for sen indbetaling: 50 kr.

Overføres til Danske Bank:

Reg. Nr. 3566

Konto.Nr. 3566 128551

Vigtigt: HUSK at angive navn + vej nr. på overførslen.