Begivenhedskalender

GENERALFORSAMLING 2015
Lørdag, 13. Juni 2015, 10:00
af

Generalforsamling.

Afholdes hos

Lise & Kristian Septimius Krogh

Morænebakken 27

Husk at forslag eller andet der kræver beslutning på generalforsamlingen, skal indsendes til bestyrelsen senest 14 dage før generalforsamlingen.