GENERALFORSAMLING 2015

Lørdag 13. juni 2015 at 10:00

Generalforsamling.

Afholdes hos

Lise & Kristian Septimius Krogh

Morænebakken 27

Husk at forslag eller andet der kræver beslutning på generalforsamlingen, skal indsendes til bestyrelsen senest 14 dage før generalforsamlingen.