GENERALFORSAMLING 2016

Lørdag 11. juni 2016 at 10:00 - 14:00

Morænebakken 43

punkter til dagsorden sendes til: kristian@septimiuskrogh.dk

Datoen for årets Generalforsamling 2016 er nu fastsat.

Det bliver den 11. juni kl 10 hos Mette og Erik Morænebakken 43.

Har man punkter til dagsordenen bedes de fremsendt snarest muligt og inden 1. juni, hvis de skal med som beslutnings punkter.

Mange hilsner

Bestyrelsen